DatumNaslovRubrika
24.05.2021Zapisnik 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. aprila 2021 ob 15.00 Zapisnik seje Mestnega sveta
21.05.2021Javni razpis za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021Razpisi
20.05.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbeRazpisi
19.05.2021Zapisnik 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 11. marca 2021 ob 15.00 Zapisnik seje Mestnega sveta
18.05.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbeRazpisi
13.05.2021Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih dejavnosti za leto 2021 Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
12.05.2021Javni razpis za dodelitev tržnega stanovanja št. 5 v najem na naslovu Čepovan 159Razpisi
07.05.2021Obrazci za delno in končno poročilo k razpisu za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021Razpisi
07.05.2021Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
06.05.202127. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. maja 2021 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
06.05.20216. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek, 10. maja 2021 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
05.05.2021Zaključni račun proračuna MONG za leto 2020Proračun
05.05.2021Obrazci za delno in končno poročilo k razpisu za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021Razpisi
05.05.2021Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
04.05.2021Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbeRazpisi
03.05.2021Sprejeti akti 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 22. aprila 2021 ob 15. uriSklep mestnega sveta
30.04.2021Sprejeti akti 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 15. aprila 2021 ob 15. uriSklep mestnega sveta
23.04.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v k.o. BateRazpisi
22.04.2021Predlogi kandidatur za (1) imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Dornberk, (2) imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola ŠempasMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
15.04.2021Nov prijavni rok na razpise brezobrestnih posojilRazpisi
12.04.2021Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2021Razpisi
08.04.202126. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22. aprila 2021 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
07.04.2021Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za položajno uradniško delovno mesto "Podsekretar - vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo" Razpisi
06.04.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnin v brezplačno uporaboRazpisi
06.04.2021Sklep o ustavitvi postopka za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnineRazpisi
02.04.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v k.o. KromberkRazpisi
02.04.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporaboRazpisi
01.04.202125. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15. aprila 2021 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
30.03.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v k. o. BranikRazpisi
19.03.2021Sprejeti akti 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 11. marca 2021 ob 15. uriSklep mestnega sveta
<< 1. . . . .456789101112. . . . . 50 >>