Projekt: GREENKEYS - UREDITEV MESTNEGA PARKA BOROV GOZDIČEK (IZVEDBENA SREDSTVA) TER UPORABA PRIDOBLJENIH IZKUŠENJ PRI IZDELAVI ZELENE STRATEGIJE MESTA V OKVIRU PROSTORSKE STRATEGIJE

Datum: 02.04.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Projekt

Projekt: GREENKEYS

UREDITEV MESTNEGA PARKA BOROV GOZDIČEK (IZVEDBENA SREDSTVA) TER UPORABA PRIDOBLJENIH IZKUŠENJ PRI IZDELAVI ZELENE STRATEGIJE MESTA V OKVIRU PROSTORSKE STRATEGIJE

Nosilec projekta: Občina Dresden, Nemčija

Partnerji: V projektu sodeluje 25 partnerjev iz 8 držav (Nemčija, Poljska, Madžarska, Italija, Avstrija, Bolgarija, Grčija in Slovenija), od tega 11 občin in 14 znanstvenih organizacij. Vodilni partner na znanstvenim področju je Institut of Ecological and Regional Development (IOER) iz Dresdna. V projektu Slovenijo zastopata Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Mestna občina Nova Gorica (Oddelek za okolje in prostor).

Trajanje projekta: 2005-2008

Vrednost projekta: 97.500,00 €

Financiranje: odobrena sredstva INTERREG IIIB – CADSES: 73.125,00 € (75%)

sofinanciranje MONG: 24.375,00 € (25%)

Cilji projekta: Cilj projekta Greenkeys je izboljšanje mestnih zelenih površin v smislu trajnostnega razvoja mest, s čimer je predvideno tako konkretno izboljšanje, vzpostavitev ali nadgradnja mestnih zelenih površin z investicijo v prostor kot tudi vzporedno vključevanje izkušenj in spoznanj v razvoj zelenih strategij mesta ter povečanje ozaveščenosti in odgovornosti mest in mestnih prebivalcev o vlogi zelenih površin.

Cilji - pilotni projekt Mestne občine Nova Gorica – mestni park Borov gozdiček: Mestna občina Nova Gorica je v projekt Greenkeys vključena z območjem mestnega parka Borov gozdiček. Samo območje predstavlja podcenjen mestni potencial. Glavni cilji investicije v mestnem parku so bili povečanje prepoznavnosti mestnega parka ter izboljšati njegov izgled, povečanje občutka varnosti v njem ter park nameniti različnim ciljnim skupinam. Glavni cilj je torej bil povečati obisk te osrednje zelene površine mesta.

Rezultati: Na mednarodni konferenci v Sofiji je bila izdelana sofijska deklaracija o zelenih površinah, ki bo posredovana v obravnavo v Bruselj. Izdelana sta bila priročnik o izdelavi zelenih strategij ter e-learning model za hitro digitalno seznanjanje z zeleno vsebino.

Rezultati - pilotni projekt Mestne občine Nova Gorica – mestni park Borov gozdiček: Zgrajena je povezovalna pešpot med severnim in južnim delom parka, vzpostavljena je razsvetljava parka, osnovna urbana oprema in izvedena zazelenitev. Izvedeni so bili postopki vključevanja javnosti v oblikovanje zelene strategije, kot so vprašalniki, monitoring parka ter dogodek pod naslovom 'Uživajmo svoj mestni park', ki je bil v smislu osveščanja zelo uspešen. Strateško smo pristopili k vsebini zelenih površin, jih ustrezno umestili v občinske prostorske dokumente, predvsem v urbanistični načrt Nove Gorice ter iz njega izhajajoče izvedbene pogoje. Izdelan je nabor dodatnih potrebnih evidenc, regulativ ter akcij, ki bi pripomogle k boljšim zelenim površinam mesta.


< Nazaj na seznam