Nadaljevanje 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek, 16. maja 2011 ob 15. uri

Datum: 13.05.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-13/2010

Nova Gorica, 13. maj 2011V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem nadaljevanje 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov PONEDELJEK, 16. maja 2011 ob 15. uri v veliki dvorani MONG.NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:(1) 3. Predlog sklepa o potrditvi stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica in okoljskega poročila o vplivih izvedbe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica na okolje, ki ga je zavzela mestna občinaSklep o potrditvi stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN MONG in okoljskega poročila o vplivih izvedbe OPN MONG na okolje, ki ga je zavzela mestna občina ter obrazložitevStališče do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica in Okoljskega poročila o vplivih izvedbe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica na okoljeStališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica, v času med 5.7.2010 in 13.9.2010Zaključno poročilo strokovne skupine za spremljenje sprejemanja OPN NGDodatno poročilo strokovne skupine za spremljenje sprejemanja OPN NGPripomba KS Osek Vitovlje na javno razgrnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročilaPripomba Tamare Ušaj Bizjak, krajinske arhitektke, na javno razgrnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova GoricaMatej Arčon

ŽUPAN


< Nazaj na seznam