Sprejeti akti nadaljevanja 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 16. maja 2011

Datum: 16.05.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklepa o potrditvi stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica in okoljskega poročila o vplivih izvedbe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica na okolje, ki ga je zavzela mestna občina


< Nazaj na seznam