Sprejeti akti 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 23. junija 2011

Datum: 23.06.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Vrtec Nova GoricaUgotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola ŠempasUgotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu ter sklep o imenovanju nadomestnega člana komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova GoricaSklep o izvedbi druge obravnave o predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi GoriciSklep o neustanovitvi komisije za visoko šolstvoSklep o seznanitvi s poročilom o delu RRA severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o., Nova Gorica, za leto 2010Sklep o pooblastilu Turistične zveze – TIC Nova Gorica za opravljanje nalog informacijsko-turistične dejavnosti na območju Mestne občine Nova GoricaSklep o sprejetju programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2011Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – zamenjava nepremičnin parc.št. 5683/2 za 5691/2 k.o. OsekDopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – poslovni prostor v Grgarju


< Nazaj na seznam