Sprejeti akti 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 17.5.2012, ob 14. uri

Datum: 17.05.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 17.5.2012, ob 14. uri

Dnevni red:1. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

2. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Poročilo o izdanih sklepih 16. seje mestnega sveta z dne 19. aprila 2012

Poročilo

4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

5. Predlog Odloka o spremembi odloka o denarnih socialnih pomočeh v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica

6. Predlog Odloka o spremembi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica

7. Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

8. Predlog Odloka o ustanovitvi JP Komunalna energetika d.o.o. (druga obravnava)

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o.

9. Predlog Sklepa o seznanitvi z letnim  poročilom o delu JP Komunalna energetika d.o.o. za leto 2011

Sklep o seznanitvi z letnim  poročilom o delu Javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o. za leto 2011

10. Predlog Sklepa o seznanitvi z poslovnim poročilom o delu JP Mestne storitve d.o.o. za leto 2011

Sklep o seznanitvi z poslovnim poročilom o delu Javnega podjetja Mestne storitve d.o.o. za leto 2011

11. Predlog Sklepa o seznanitvi z letnim poročilom o delu Sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške

Sklep o soglašanju s Poslovnim poročilom Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2011

12. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN Ob železniški postaji v Novi Gorici (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN Ob železniški postaji v Novi Gorici

13. Predlog Sklepa u ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc. št. 5228/1 k.o. Šmihel

Sklep u ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc. št. 5228/1 k.o. Šmihel

14. Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 1045/63, 1045/65, 1045/68, 1045/15, 1045/64, 1045/66 in 1045/67 vse k.o. Kromberk

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem v Mestni občini Nova Gorica v letu 2012

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA

16. Predlog Sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA

17. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 in dopolnitev letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorca v letu 2012

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorca v letu 2012

 


< Nazaj na seznam