Proračun 2012 - rebalans

Datum: 20.09.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

Obrazložitev Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 - splošni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 - posebni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 - načrt razvojnih programov 2012 - 2016

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012


< Nazaj na seznam