5. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. oktobra 2012 ob 14. uri

Datum: 12.10.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

 

 

Številka :  900-15/2012-1

Datum :    11. oktober  2012  

 

V  A  B  I  L  O

 

Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 5. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica,  ki bo


 

v ČERTRTEK, 18. oktobra 2012 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.            Volitve predstavnikov MONG v volilnem telesu 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov

Volitve predstavnika MONG za določitev kandidature za člana državnega sveta v 12. volilni enoti 

 

Prispeli predlogi kandidatur

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam