Sprejeti akti nadaljevanja 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 14. marca 2013 ob 14. uri

Datum: 14.03.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti nadaljevanja 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 14. marca 2013 ob 14. uri

Dnevni red :

13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

14. Predlog Odloka o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica

16.  Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu

17. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 5319/1 k.o. Šempas

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 5319/1 k.o. Šempas


18. Predlog Sklepa o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim za parc.št. 420/18 k.o. 2302 Kromberk.

Sklep o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim za parc.št. 420/18 k.o. Kromberk

 


< Nazaj na seznam