8. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 18. junija 2013 ob 14. uri

Datum: 14.06.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka:  900-10/2013-1
Nova Gorica,  14. junija 2013   V  A  B  I  L  O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12)  sklicujem 8. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v TOREK, 18. junija 2013 ob 14.00 uri 
v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Sklepa za izdajo soglasja k Osnutku sodne poravnave med MONG, družbo SGP in ostalimi družbami

Sklep za izdajo soglasja k Osnutku sodne poravnave med MONG, družbo SGP in ostalimi družbami z obrazložitvijo

Sodna poravnava med Mestno občino Nova Gorica in SGP Gorica d.d. – v likvidaciji

2.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 z obrazložitvijo

Obrazložitev odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2013 - 2017

3.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o. (druga obravnava)

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o.  in obrazložitev

Pripombe posameznih občin k predlogu Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.

Projekcije poslovanja za javno podjetje Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. s prilogami

4.    Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije - Posredovanje skupne zaprte liste kandidatov za izvolitev članov

Skupna lista kandidatov za volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

Matej Arčon
ŽUPAN


 


< Nazaj na seznam