Sprejeti akti 8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek, 18. junija 2013

Datum: 18.06.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

 

 

Dnevni red:

1. Predlog Sklepa za izdajo soglasja k Osnutku sodne poravnave med MONG, družbo SGP in ostalimi družbami

Sklep o soglasju k Osnutku sodne poravnave med Mestno občino Nova Gorica, družbo SGP in ostalimi družbami

Dodatni sklep v zvezi z odgovornostjo in okoliščinami vpisa zemljišč v zemljiško knjigo

2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o. (druga obravnava)


Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o.

4. Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

Sklep o potrditvi zaprte liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

 


< Nazaj na seznam