9. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 24. septembra 2013 po končanem nadaljevanju 30. seje MS

Datum: 20.09.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

 

 

Številka:  900-14/2013-1
Nova Gorica,  20. septembra 2013    

 

V  A  B  I  L  O

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12)  sklicujem 9. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v TOREK, 24. septembra 2013 po končanem nadaljevanju 30. seje MS

v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.            Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 (druga obravnava)

 

 

 

Gradivo za to točko so svetniki že prejeli z gradivom za 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.

 

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam