Proračun 2013 - rebalans III

Datum: 24.09.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o rebalansu III proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Obrazložitev odloka o rebalansu III proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Rebalans III proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – splošni del

Rebalans III proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2013 - 2016

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013


< Nazaj na seznam