Sprejeti akti 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 17. aprila 2014

Datum: 17.04.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.  točka: Potrditev zapisnika 36. seje mestnega sveta, ki je bila 20. marca 2014

2.  točka:  Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Sklep, da Stanovanjski sklad MONG do majske seje MS MONG pripravi poročilo v zvezi z izredno rekonstrukcijo objekta v Čepovanu

3. točka : Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. točka: Poročilo o izvršenih sklepih 36. seje mestnega sveta, ki je bila 20. marca 2014

5. točka: Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica

5.a (14). točka: Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020 (prva obravnava)

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014-2020

6. točka :   Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2013

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

6.a (15). točka: Poročilo o opravljenih aktivnostih na projektu RCERO Nova Gorica


6.b (16). točka: Predlog sklepa o seznanitvi z odstopom od izvedbe javnega naročila »R CERO NOVA GORICA«

Sklep o seznanitvi z odstopom od izvedbe javnega naročila »R CERO NOVA GORICA«

7. točka: Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014


 


< Nazaj na seznam