Nadaljevanje 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 6. maja 2014 ob 14. uri

Datum: 30.04.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-9/2014-19
Nova Gorica,  25. april 2014
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem nadaljevanje 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v TOREK, 6. maja 2014 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

 


NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:

8.    Predlog Sklepov za povečanje rabe lesa

Sklepi za povečanje rabe lesa ter obrazložitev


9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrt Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev


10.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG (hitri postopek)  – predlagatelj svetnik Valter Vodopivec

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev


11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova Gorica


12.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (prva obravnava)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Grafični prikaz

Grafični prikaz


13.    Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (prva obravnava)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev


17.    Informacija o Univerzi v Novi Gorici.Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 Matej Arčon
ŽUPAN
 


< Nazaj na seznam