Sprejeti akti nadaljevanja 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek, 6. 5. 2014, ob 14. uri

Datum: 06.05.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti nadaljevanja 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek, 6. 5. 2014, ob 14. uri

Dnevni red:

8. točka: Predlog sklepov za povečanje rabe lesa

Sklepi za povečanje rabe lesa

Dodatni sklep v zvezi z vsebino celostne študije lesnopredelovalne verige

9. točka:  Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

10. točka : Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG (hitri postopek)  – predlagatelj svetnik Valter Vodopivec - ZADRŽAN

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

11. točka : Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Goriška lekarna Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave O predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

12. točka : Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

13. točka : Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica

17. točka : Informacija o Univerzi v Novi Gorici

 


< Nazaj na seznam