Sprejeti akti 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek, 25. novembra 2014

Datum: 25.11.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek, 25. novembra 2014

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika konstitutivne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 5. novembra 2014

2.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek). 

Odlok o rebalansu II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Obrazložitev odloka o rebalansu II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – skrajšana obrazložitev postavk, ki se spreminjaj

Rebalans II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – splošni del

Rebalans II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2014 – 2017


< Nazaj na seznam