Sprejeti akti 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. oktobra 2016

Datum: 20.10.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETSPREJETI AKTI 19. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 20. OKTOBRA 2016 OB 14. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 18. seje mestnega sveta, ki je bila 29. septembra 2016

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o predlogu predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Sklep o imenovanju v Upravni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica

Sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestnega člana

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za leto 2015

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. za leto 2015

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Turistične zveze – TIC Nova Gorica za leto 2015

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Turistične zveze – TIC Nova Gorica za leto 2015

8.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta MONG (prva obravnava)

Sklep da se o spremembah in dopolnitvah Statuta Mestne občine Nova Gorica opravi druga obravnava

9.    Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta MONG (prva obravnava)

Sklep da se o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica opravi druga obravnava

10.    Predlog Odloka o pomoči vinogradništvu v MONG za programsko obdobje 2015-2020 (prva obravnava)

Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015-2020

11.    Predlog Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG (druga obravnava)

Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2017

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017

13.    Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta MONG (predlagatelj svetnik Simon Rosič)

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o sprejemu Posameznega programa prodaje deleža MONG v družbi Veterina Gorica, d.o.o.

Sklep, da se opravi cenitev pred dokončno prodajo deleža Mestne občine Nova Gorica v družbi Veterina Gorica d.o.o.

17.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Strategijo lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino V objemu sonca.   

Sklep o seznanitvi s Strategijo lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino V objemu sonca

 


< Nazaj na seznam