Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v letu 2017

Datum: 21.04.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Številka: 322-3/2017-9
Datum:   21.4.2017

ZADEVA:  Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v letu 2017 objavljenega na spletni strani MONG dne 3.4.2017

Besedilo v prvem stavku prvega odstavka IX. poglavja ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG se na novo glasi:
»Odpiranje vlog bo dne 3.5.2017 ob 13. uri.«

Martina Remec Pečenko
VODJA

Pripravila
Karmen Pellegrini
Višja svetovalka za gospodarske javne službe


Objava razpisa 3.4.2017


< Nazaj na seznam