Javno naročilo za ureditev lokalne ceste Dornberk - Renče (LC284321) - III. faza

Datum: 19.06.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Javno naročilo

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnij naročil pod št. JN006071/2017-W01.

Rok za oddajo ponudb je 4.7.2017 do 9.00 ure.

 

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN

PRILOGE  METEORNA KANALIZACIJA:

VZDOLŽNI PROFILI.pdf

TEHNIČNO POROČILO.pdf

SITUACIJA UREDITVE.pdf

KARAKTERISTIČNI PROFIL.pdf

DETAJL IZTOKA METEORNEGA KANALA.pdf

 

PRILOGE CESTA:

VZDOLŽNI PROFIL CESTE.pdf

TEHNIČNO POROČILO.pdf

SITUACIJA ODVODNJAVANJA od P105do P122 (P61-P80).pdf

PREČNI PROFILI P105 DO P110.pdf

PREČNI PROFIL OD P117 DO P122.pdf

PREČNI PROFIL OD P111 DO P116.pdf

PODPORNI IN OPORNI ZIDOVI - ARMATURNE RISBE.pdf

GRADBENA SITUACIJA S PROMETNO OPREMO od P105 do P122.pdf

GLOBALNA PREGLEDNA SITUACIJA.pdf

GEOLOŠKO POROČILO.pdf

 

POPISI:

Popis DGRADIŠČE CESTA_zaklenjena.xls

Popis_GRADIŠČE MK_zaklenjena.xlsx


< Nazaj na seznam