12. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek 13. avgusta 2018 ob 16. uri

Datum: 09.08.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta


MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-19/2018-1
Nova Gorica, 9. avgust 2018


V  A  B  I  L  O

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 12. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v PONEDELJEK, 13. avgusta 2018, ob 16. uri 
v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog sklepa o ugotovitvi občinskega interesa za nakup delnic v družbi KOMUNALA Nova Gorica d.d.

Sklep o ugotovitvi občinskega interesa za nakup delnic v družbi KOMUNALA Nova Gorica d.d. ter obrazložitev

2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 ter obrazložitev

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2018 – 2021

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 2

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-112.


 Matej Arčon
 ŽUPAN


< Nazaj na seznam