Sprejeti akti 12. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 13. avgusta 2018

Datum: 25.09.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


SPREJETI AKTI 12. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V PONEDELJEK, 13. AVGUSTA 2018 ob 16. URI

 
Dnevni red:

1. Predlog sklepa o ugotovitvi občinskega interesa za nakup delnic v družbi KOMUNALA Nova Gorica d.d.

Sklep o ugotovitvi občinskega interesa za nakup delnic v družbi KOMUNALA Nova Gorica d.d.

2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2018 – 2021


< Nazaj na seznam