Sprejetni akti 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 20. septembra 2018 ob 14. uri

Datum: 20.09.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 39. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 20. SEPTEMBRA 2018 OB 14. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 38. seje mestnega sveta, ki je bila 26. julija 2018 in 12. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 13. avgusta 2018    

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju člana skupščine EZTS »Območje občin: Comune di Goriza (I), Mestne občine Nova Gorica (SLO) in Občine Šempeter-Vrtojba (SLO)

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice javnega zavoda Vrtec Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

6.    Predlog Sklepa o nakupu delnic družbe Komunala Nova Gorica d. d.

Sklep o nakupu delnic družbe Komunala Nova Gorica d. d.


7.    Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o ustanovitvi sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (druga obravnava)

Odlok o ustanovitvi sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Dodatni sklep

9.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

12.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec

13.    Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica (druga  obravnava)

Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica


< Nazaj na seznam