Konstitutivna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20.12.2018 ob 16h

Datum: 06.12.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-22/2018-1
Nova Gorica,  6. december 2018

 

V A B I L O


Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17) in 7. ter 8. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 80/17) sklicujem konstitutivno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 20. decembra 2018 ob 16. uri
v veliki dvorani MONG.

 

Dnevni red:

1.    Poročilo občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev

Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 18. november 2018

Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, z  dne 18. novembra 2018

Poročilo o izidu glasovanje v drugem krogu volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, 2. december 2018


2.    Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana
3.    Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta
4.    Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
5.    Slovesna zaprisega in nastopni govor župana
6.    Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


Pred pričetkom konstitutivne seje mestnega sveta se bodo morali člani mestnega sveta izkazati s potrdilom o izvolitvi in osebnim dokumentom.

Poleg vabila vam pošiljamo tudi zahtevek za posredovanje podatkov, potrebnih za izplačilo sejnin in za potrebe dela mestnega sveta ter zahtevek za povračilo potnih stroškov, v kolikor jih boste uveljavljali. Prilagamo vam tudi Statut MONG in Poslovnik Mestnega sveta MONG.


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam