Proračun 2019 - rebalans I

Datum: 20.06.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Obrazložitev odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – splošni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – posebni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019  - Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

Zbirnik rebalans 1 za leto 2019 - Krajevne skupnosti

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 - rebalans I

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 - rebalans I

 


< Nazaj na seznam