Javno naročilo za izbiro izvajalca za strokovni in obračunski nadzor pri ureditvah površin za kolesarje (Delpinova ulica in Južna športna pot)

Datum: 22.01.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Direktor občinske uprave
Rubrika: Javno naročilo

Javno naročilo za izbiro izvajalca za strokovni in obračunski nadzor pri ureditvah površin za kolesarje je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 22.1.2021 pod številko JN000330/2021-W01. 

Rok za oddajo ponudbe je 2.2.2021 do 9.00 ure. 

 

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Prednostne naložbe 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

 

Povezava do objave

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=383761

Povezava do javnega naročila za Ureditev površin za kolesarje in pešce vzdolž Delpinove ulice v Novi Gorici

https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/zakljuceni-razpisi/2020110416242150/

 

Povezava do javnega naročila za ureditev kolesarske in pešpoti - Južna športna pot

 

https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/zakljuceni-razpisi/2020110314405721/

 

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

 

ESPD

Narocnik_ESPD (66).xml

 

PONUDBENI PREDRAČUN

PONUDBENI PREDRAČUN.doc


< Nazaj na seznam