Oddelki

Imenik zaposlenih

Ambrož Matejka - višja svetovalka za mednarodno sodelovanje
Anzeljc Darja - višja svetovalka za investicije
Arčon Matej - župan
Bajec Petra - višja svetovalka za protokol
Bašelj Andrejka - višja svetovalka za proračun in analize
Belingar Vodopivec Mojca - vodja Pravno-premoženjske službe
Biaggio Andrej - strokovni sodelavec VII/2-II za zaščito in reševanje
Birsa Krasomila - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Bratuž Miloška - podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve
Buzuk Tanja - finančnica VII/1
Cencič Robert - višji svetovalec za družbene dejavnosti
Cukijati Tatjana - administratorka V
Dungov Vanja - občinska redarka
Filipčič Mitja - svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Filipčič Milena - vodja Glavne pisarne
Franzogna Dornik Ingrid - koordinatorka V
Furlan Janko - višji svetovalec za splošne zadeve
Furlani Zvonko - občinski redar
Gregorčič Tatjana - vodja Službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Hvalič Laura - koordinatorka V
Ipavec Mateja - saldakontistka VII/1
Ipavec Martina - koordinatorka V
Jakin Uroš - Višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Jakin Matej - strokovni sodelavec VII/2-II za pripravo in izvajanje projektov
Jakin Majda - gradbeni tehnik
Jakin Patricija - koordinatorka VI
Jereb Zalka - višja svetovalka za informacijsko tehnologijo
Jug Marjan - višji svetovalec za gospodarske javne službe
Jurca Niko - podsekretar za področje urejanja prostora
Kacafura Franko - podsekretar za splošne zadeve
Kajdomqaj Merita - koordinatorka V
Klemenc Assi Alenka - višja svetovalka za računovodstvo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Kobe Tavčar Ana - koordinatorka VII/1
Kofol Bogdan - podsekretar za pravno-premoženjske zadeve
Kolenc Nataša - strokovna sodelavka VII/2-II
Kompare Zdenka - višja svetovalka za gospodarski razvoj
Konrad Petra - koordinatorka V
Konrad Tomaž - višji svetovalec za evropske in druge projekte
Kontestabile Nina - pravnica VII/2
Kožman Suzana - višja svetovalka za področje računovodstva
Križnič Miroslava - vodja Službe za stike z javnostmi, protokol ter mednarodno sodelovanje
Leban Tanja - sistemska administratorka VI
Leban Šušmelj Patricija - saldakontistka VII/1
Likar Nataša - višja svetovalka za okolje in prostor
Ljucovič Miran - podsekretar za področje mestnega sveta
Lozar Alda - višja svetovalka za gospodarski razvoj
Malečkar Robert - strokovni sodelavec VII/1 (projekt Nekteo)
Marinič Tadeja - koordinatorka V
Markočič Andrej - vodja Kabineta župana
Matelič Silvana - vodja Službe za javno infrastrukturo in nepremičnine
Mezgec Vanda - vodja Službe za okolje in prostor
Mikuž Vesna - direktorica občinske uprave
Mislej Mateja - vodja Finančno-računovodske službe
Mozetič Katja - računovodkinja VII/2-III
Mozetič Oton - podsekretar za gospodarske javne službe
Mozetič Goljevšček Šalini - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Pekeč Mitja - strokovni sodelavec VII/2-I župana za investicije
Pellegrini Karmen - višja svetovalka za gospodarski razvoj
Pervanja Saša - kadrovnica VII/2
Petejan Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Pregelj Branko - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Prošt Marko - svetovalec za gospodarski razvoj
Radikon Anuška - strokovna sodelavka VII/2-I za poslovno-finančno spremljanje projektov
Ravhekar Alojz - občinski inšpektor
Rehar Majda - koordinatorka V
Remec Pečenko Martina - vodja Oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Rosič Matjaž - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Rusjan Suzana - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Saksida Marinka - vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Šavli Valentina - knjigovodja VII/2
Silič Valnea - strojepiska IV
Simčič Dalida - saldakontistka VII/1
Simčič Tamara - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Simoniti Jenko Nika - koordinatorka VII/2 za stike z javnostmi
Šimšić Milosav - občinski redar
Šircelj Ingrid - višja svetovalka za okolje in prostor
Sismond Petra - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Štendler Mateja - občinska inšpektorica
Stepančič Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Šuligoj Fišer Marina - računovodkinja VII/2-III
Susič Vesna - poslovna sekretarka - vodja pisarne direktorice
Terčič Jolanda - poslovna sekretarka VI – vodja pisarne župana
Testen Aljoša - občinski redar
Tominec Andreja - koordinatorka V
Torbica Aleksandra - vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Trojar Lapanja Andreja - vodja Projektne pisarne
Ušaj Zoran - strokovni sodelavec VII/2-I za investicije
Ušaj Barbara - saldakontistka VII/1
Vendramin Vasja - finančnik VII/1
Vules Mija - Svetovalka za nepremičnine
Žgur Tanja - višja svetovalka za javna naročila
Živec Matej - višji svetovalec za gospodarske javne službe
Zoratti Mateja - koordinatorka VII/1