Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

4. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 04. april 2019
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-24/2019-1
Nova Gorica, 4. april 2019   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 18. aprila 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. marca 2019

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda Goriška Lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o predlogu kandidatov za predstavnika Mestne občine Nova Gorica v upravni odbor Univerze v Novi Gorici ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Statutarno-pravne komisije Mestnega sveta MONG in Sklep o imenovanju nadomestne članice ter obrazložitev

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnateljice Gimnazije Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

Mnenje sveta Kulturnega doma o imenovanju direktorja
 

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
 
Poslovni in  finančni načrt Stanovanjskega sklada – Javni sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2019, februar 2019
 
Sklep Nadzornega sveta št. 410-5/2019-7 in 410-6/2019-2 z dne 6. 3. 2019

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica z dne 18. 3. 2019
 

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018

Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovi učinki za leto 2019

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Nova Gorica, za leto 2018

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Nova Gorica, za leto 2018 ter obrazložitev

Poslovno poročilo zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2018, februar 2019

Podatki iz letnega poročila za obdobje 1. 1. 2018 - 31.12. 2018

9.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

10.    Predlog Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnim čistilnimi napravami (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnim čistilnimi napravami ter obrazložitev

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za najem nekdanje stražnice na Sabotinu

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za najem nekdanje stražnice na Sabotinu ter obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o odpisu neizterljive terjatve do družbe Polo Inn, d. o. o.

Sklep o odpisu neizterljive terjatve do družbe Polo Inn, d. o. o. ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/5 k. o. Solkan.   

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/5 k. o. Solkan ter obrazložitev

PISO izris

Posnetek (vir: https://www.google.si/maps)

 


 

 

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti