Projekti v izvajanju

Družbene dejavnosti (sociala, kultura, izobraževanje, šport)

EU projekti (čezmejni in mednarodni projekti)

Infrastruktura in promet

Okolje in prostor

Leto posvečamo

Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacije projektov: