Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Vsebine

Občina po meri invalidov

Mestna občina Nova Gorica je leta 2012 pridobila listino »Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju lokalne skupnosti z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.

Za pridobitev listine je bila izdelana analiza o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica, na podlagi te pa prvi akcijski načrt za obdobje 2012 – 2015. Oba dokumenta sta bila potrjena na seji mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica dne 24.11.2011. Mestna občina Nova Gorica je listino »Občina po meri invalidov« pridobila na podlagi realizacije posameznih ciljev iz akcijskega načrta. Uresničevanje akcijskega načrta je bil rezultat sodelovanja javnih služb, nevladnega sektorja, številnih posameznikov od župana do posameznih invalidov, vse v želji, da se najdejo tako sistemske rešitve, ki se tičejo vseh občanov, kot delne, parcialne rešitve, ki se morda zdijo majhne, invalidom pa bistveno spremenijo in izboljšajo vsakdanje življenje.

Za ohranitev pridobljene listine »Občina po meri invalidov«, je skupaj s svetom za invalide in invalidskimi organizacijami ter inštitucijami pripravila nov predlog akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2016-2019 (v nadaljevanju Akcijski načrt 2016-2019). V Akcijskem načrtu 2016-2019 so bili opredeljeni posamezni cilji z opisi, nosilci, viri financiranja ter roki izvedbe. Akcijski načrt 2016-2019 je predstavljal skupno delo tako tistih, ki se srečujejo s konkretnimi problemi invalidov kot strokovnih služb oz. širše javnosti.

Z letom 2019 se je zaključilo še zadnje leto izvajanja akcijskega načrta 2016-2019, ki je v sami miselnosti in delu na področju invalidske problematike v MONG, predvsem v povezavah med civilno družbo, javnimi zavodi, inštitucijami in občino, doprineslo pomembne rezultate. Utrdilo se je medsebojno sodelovanje invalidskih organizacij ter njihovo sodelovanje z ostalimi organi ter ustanovami v lokalni skupnosti. Vse večje je vključevanje invalidov in invalidskih organizacij k razpravam in delavnicam za pripravo strategij in dolgoročnih projektov lokalne skupnosti. Na vseh področjih je opaziti, da so invalidi vključeni v obravnavo različnih problematik z možnostjo konstruktivnega in enakopravnega prispevanja k življenju v lokalni skupnosti. 

Ker pa je bilo na vseh področjih opaziti, da so invalidi vključeni v obravnavo različnih problematik z možnostjo konstruktivnega in enakopravnega prispevanja k življenju v lokalni skupnosti, smo se odločili, da na področju invalidov naredimo korak dlje in aktivnosti v okviru listine Občina po meri invalidov, usmerimo v pripravo strateškega dokumenta na področju dostopnosti. Strateški načrt dostopnosti Mestne občine Nova Gorica, je bil sprejet 21.11.2019 in opredeljuje kako naj občina v bodoče rešuje težave z dostopnostjo do javnih ustanov in storitev za vse, ki imajo težave z dostopom do prostora, informacij in storitev (ne samo za invalide) ter še naprej sledi načelom, ki jih je občina prevzela z listino Občina po meri invalidov. Na podlagi Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica je v zaključni fazi priprava Akcijskega načrta dostopnosti.

Koristne povezave in dokumenti

Invalidske organizacije

DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

Službe in ustanove