Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Nastavitve zasebnosti

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETIŠČA 

 

Ti Splošni pogoji uporabe spletišča (v nadaljevanju: Pogoji uporabe spletišča) urejajo pravno razmerje med vami in Mestno občino Nova Gorica, s sedežem na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija (v nadaljevanju: MONG ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.nova-gorica.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče). S spletiščem upravlja Mestna občina Nova Gorica (MONG).

 

Poleg teh Pogojev uporabe spletišča si oglejte tudi Pravilnik projekta MONG o varovanju zasebnosti, v katerem sta opredeljena zbiranje in uporaba vaših osebnih podatkov, ter Pravilnik projekta o piškotkih, v katerem so opisani piškotki, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo. 

Z DOSTOPOM DO SPLETIŠČA ALI NJEGOVO UPORABO SE STRINJATE IN ZAVEZUJETE, DA VAS TI POGOJI ZAVEZUJEJO GLEDE VSAKOKRATNE UPORABE SPLETIŠČA. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE DOSTOPAJTE DO SPLETIŠČA IN/ALI GA NE UPORABLJAJTE. 

Vsebina Spletišča

Namen Spletišča je zagotavljati informacije o projektu MONG ter o storitvah in proizvodih, ki jih MONG ponuja.  

Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da je po spletu objavljena vsebina točna, ažurna in popolna, so lahko informacije na Spletišču netočne, zastarele ali nepopolne. MONG zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz objave ali uporabe takih informacij ali je z njo povezana. 

MONG ne more jamčiti in ne jamči za neoviran dostop do Spletišča in njegovo uporabo ter zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz motene uporabe Spletišča ali nezmožnosti dostopa do njega ali je s takšno moteno uporabo ali nezmožnostjo dostopa povezana. 

Da se zagotovi sprotno posodabljanje Spletišča, si MONG pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali posodobi vsebino Spletišča. Prav tako si pridržujemo pravico, da začasno ali trajno umaknemo Spletišče in/ali vsem uporabnikom zavrnemo dostop do njega. 

Dostop do Spletišča in njegova uporaba

To Spletišče ima izključno nekomercialen in oseben namen ter/ali namen seznanjanja z projektom MONG in storitvami, ki jih ponuja, vse to pa izključno v skladu s temi Pogoji uporabe spletišča, Pravilnikom projekta MONG o varovanju zasebnosti, njenim Pravilnikom o piškotkih in drugimi ustreznimi določbami veljavne zakonodaje. 

Z dostopom do spletišča in njegovo uporabo jamčite, da (i) Spletišča ne uporabljate na način, ki mu škoduje, onemogoča njegovo delovanje, ga preobremenjuje ali slabi njegovo delovanje ali ki vpliva na uporabo katerega koli drugega uporabnika in uživanje pravice v zvezi s Spletiščem ali pravice tretje osebe; (ii) ne poskušate pridobiti nepooblaščenega dostopa do Spletišča; (iii) ne zrcalite in ne okvirjate Spletišča ali katerega njegovega dela na drugem spletišču; (iv) do Spletišča dostopate le prek vmesnika, ki ga zagotavlja MONG; (v) ne uporabljate programske opreme, namenjene pridobivanju informacij o uporabi Spletišča s strani drugih uporabnikov in za odkrivanje identitete takih uporabnikov; (vi) Spletišča ne uporabljate za namen ali na način, ki ni zakonit ali ki je prepovedan s temi Pogoji uporabe Spletišča. 

Uporabniško ustvarjena vsebina

Izključno ste odgovorni za vsebino, ki jo priskrbite, kar med drugim vključuje informacije in gradivo, priskrbljeno v obliki vprašanj, odgovorov, poizvedb in komentarjev ali v povezavi z njimi (v nadaljevanju: Uporabniško ustvarjena vsebina). MONG zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz Uporabniško ustvarjene vsebine ali je z njo povezana. 

Strinjate se in zagotavljate, da ste izključno odgovorni za vso vsebino, ki jo priskrbite. MONG ne nadzoruje Uporabniško ustvarjene vsebine ter ne jamči za njeno točnost, popolnost in kakovost. Dolžni povrniti vsakršno škodo, jo braniti in jo odvezati odgovornosti v zvezi z vsakršnimi odškodninskimi zahtevki in izgubami, ki so posledica vašega zanašanja na Uporabniško ustvarjeno vsebino ali izhajajo iz takega zanašanja. 

O vsaki domnevni kršitvi v zvezi z Uporabniško ustvarjeno vsebino nas lahko obvestite na e-naslov mestna.obcina@nova-gorica.si. Vsako vsebino, ki jo priskrbite, bodo prebrale, uporabljale in zbirale osebe, ki jih MONG pooblasti. 

Povezave do spletišč tretjih oseb

Spletišče lahko za lažje brskanje in izboljšanje uporabniške izkušnje vsebuje povezave do spletišč tretjih oseb. Take povezave ne pomenijo, da projekt MONG podpira, sponzorira ali priporoča tretjo osebo, njeno spletišče ali informacije, navedene na takem spletišču. 

Če uporabite povezavo do spletišča tretje osebe, boste zapustili Spletišče in boste preusmerjeni na spletišče tretje osebe, katerega uporabo urejajo pogoji uporabe in pravilnik o varovanju zasebnosti, ki veljajo za to spletišče. 

MONG ni odgovoren za nobeno tako spletišče in njegovo vsebino ali informacije, prav tako pa ni odgovoren za dostopnost katerih koli takih spletišč. 

Pravice intelektualne lastnine

Spletišče in vsebina, objavljena na Spletišču, sta intelektualna lastnina projekta MONG ali njenih dajalcev licenc in se ne smeta uporabljati brez predhodnega izrecnega soglasja MONG. MONG, nova-gorica.si, znamke, slike, fotografije, besedila, vključno s celotno vsebino Spletišča, grafika in ikone so intelektualna lastnina MONG. Vse druge znamke, imena proizvodov in firm ter logotipi so intelektualna lastnina dajalcev licenc zanje. Prepovedano je reproducirati, kopirati, prenašati, razstavljati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati in uporabljati vsebino Spletišča v kakršni koli obliki, v celoti ali deloma, za komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja MONG. 

Logotipi, firme in znamke, objavljeni na Spletišču, so lahko lastniške znamke, ki so v lasti MONG ali ki jih MONG objavi na Spletišču s soglasjem imetnika pravic intelektualne lastnine. Uporaba takih logotipov, firm in znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja MONG ali tretje osebe je prepovedana. 

Izključitev odgovornosti

Razen če je v teh Pogojih uporabe spletišča drugače navedeno, MONG v kar največjem zakonsko dovoljenem obsegu ne jamči in ne zagotavlja, ne izrecno in ne molče, da so informacije na Spletišču in njegova vsebina ter povezave do spletišč tretjih oseb primerne, zanesljive, na voljo, ažurne in točne. Spletišče, informacije na njem, njegova vsebina in grafika so zagotovljeni brez kakršnega koli zagotovila ali pogoja. 

Informacije na spletišču so lahko netočne ali s tipografskimi napakami. MONG zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo ali izgubo, ki izhaja iz nezmožnosti uporabe spletišča, možnosti izgube informacij, izgubljenega dobička, izgube dobrega imena ali ugleda ali je z njo povezana, ter za vsako izgubo, ki izhaja iz telesne poškodbe ali je z njo povezana, in vsako drugo škodo ali izgubo, ki izhaja iz (i) vašega dostopa do Spletišča ali je z njim povezana; (ii) vaše nezmožnosti uporabe Spletišča ali je z njo povezana; (iii) katere koli informacije na Spletišču ali njegove vsebine ali je z njo povezana; (iv) Uporabniško ustvarjene vsebine, ki jo ustvarite vi, ali je z njo povezana. Vse navedene omejitve odgovornosti veljajo ne glede na to, ali gre za pogodbeno odgovornost, zunajpogodbeno odgovornost, malomarnost, objektivno odgovornost ali katero koli drugo obliko odgovornosti. 

Zasebnost

Vsi osebni podatki, ki jih zbere MONG, se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih

Spremembe teh Pogojev uporabe spletišča

MONG si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te Pogoje uporabe spletišča. Vsakokratno spremenjeni Pogoji uporabe spletišča urejajo dostop do Spletišča in njegovo uporabo od trenutka objave na Spletišču. Z dostopom do Spletišča in njegovo uporabo se strinjate in zavezujete, da vas taki spremenjeni Pogoji uporabe spletišča zavezujejo. 

Zadnji datum revizije teh Pogojev uporabe spletišča je naveden v nadaljevanju. 

Splošne določbe

Ti Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, ki sta objavljena na Spletišču, v celoti urejajo razmerje med vami in MONG glede vaše uporabe Spletišča. 

Pogoje uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih ureja zakonodaja Republike Slovenije, v skladu s katero se tudi razlagajo. Za odločanje o vseh morebitnih sporih, ki so kakor koli povezani s Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, so pristojna sodišča v Novi Gorici ali krajevno pristojno sodišče. 

Stik

Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na mestna.obcina@nova-gorica.si

 

©MONG (Julij 2022)