Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR MESTNE OBČINE NOVA GORICA

 

1. TJAŠA HAREJ PAVLICA, predsednica
2. MILOŠ PAVLICA, član
3. ALJOŠA CEJ, član
4. VOJKO KRŠEVAN, član
5. ANTON BENKO, član
 

Člani nadzornega odbora v obdobju 2014-2018

Člani nadzornega odbora v obdobju 2010 - 2014

Člani nadzornega odbora v obdobju 2006 - 2010


 

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
24.03.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 - investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture
24.03.2021- Končno poročilo o opravljenem nadzoru na kontu 74 – transferni prihodki državnega proračuna ter EU
19.02.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru glede smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v vrtcu Nova Gorica
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke - 10101 - prevozi učencev
25.11.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 06018 - drugi operativni odhodki za leto 2019
10.11.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik
04.11.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvrševanjem sklepov in predlogov Nadzornega odbora in nadzora nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018
19.08.2020Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
19.08.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.199 - investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba s toplo energijo
1 2345