Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Vsebine

Organigram uprave

Predstojnik občinske uprave je župan, ki zastopa in predstavlja občino, usmerja delo in daje navodila za vodenje občinske uprave in nadzoruje njeno delo, sprejme akt o sistemizaciji, odloča o sklenitvi oz. prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti mestne občine.

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu, kateremu daje pobude v zvezi z organizacijo in delovanjem občinske uprave in redno poroča o svojem delu in delu občinske uprave.

Naloge občinske uprave se opravljajo v naslednjih temeljnih organizacijskih enotah:

  • Kabinet župana,
  • Urad direktorja,
  • Oddelek za družbene dejavnosti,
  • Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
  • Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo.

Kabinet župana

Kabinet župana opravlja raznolike naloge za potrebe župana in podžupanov, vključno s strokovnimi, organizacijskimi in administrativno-tehničnimi opravili. Med njegove odgovornosti spadajo obveščanje javnosti, skrb za protokol ter načrtovanje in organizacija prireditev v okviru mestne občine.

Poleg tega načrtuje, koordinira in izvaja dejavnosti povezane z medobčinskim in mednarodnim sodelovanjem ter usmerja izvajanje ključnih investicijskih in razvojnih projektov občine.

Prav tako koordinira delo z različnimi državnimi organi, drugimi občinami in civilno družbo ter organizira in koordinira varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Urad direktorja

Urad direktorja občinske uprave opravlja številne naloge in ima obsežne pristojnosti. Organizira, usklajuje in nadzira delo zaposlenih ter notranjih enot občinske uprave, zagotavlja ustrezne pogoje za njihovo delo, vodi register nepremičnin in skrbi za njihovo gospodarjenje. Izvaja pravne zadeve, opravlja strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za mestni svet, nadzorni odbor in volilno komisijo ter računovodske, finančne in analitske naloge.

Urad nudi tudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim, organizira pisarniško poslovanje, skrbi za izvrševanje proračuna in nadzor nad porabo sredstev, koordinira delo z državnimi organi in drugimi ustanovami, načrtuje dolgoročni razvoj občine ter ključne projekte in opravlja dodatne naloge po nalogu župana.

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo

Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo opravlja več vrst nalog in ima številne pristojnosti. Med njimi so upravne, strokovne, razvojne in administrativno-tehnične naloge na področjih prostorskega načrtovanja, varovanja okolja, komunalnega opremljanja zemljišč, urejanja prometa ter varnosti in vzgoje v cestnem prometu.

Oddelek vodi tudi zbirke podatkov in pripravlja obračune javnih dajatev, prispevkov in nadomestil. Skrbi za izvrševanje proračuna in nadzira zakonito ter učinkovito porabo proračunskih sredstev.

Koordinira delo z državnimi organi, drugimi občinami, deli občine in civilnodružbenimi ustanovami. Poleg tega izvaja tudi druge naloge, ki jih določijo župan in direktor občinske uprave.

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe izvaja različne naloge na področju razvoja gospodarstva, turizma, podjetništva, obrti, kmetijstva, vzdrževanja objektov in omrežij komunalne infrastrukture ter energetike in energetske učinkovitosti.

Poleg tega usmerja in nudi strokovno pomoč gospodarskim javnim službam, skrbi za izvrševanje proračuna, nadzira zakonito in učinkovito porabo proračunskih sredstev, koordinira delo z državnimi in občinskimi organi ter ustanovami civilne družbe.

Prav tako opravlja druge naloge in zadolžitve po nalogu župana in direktorja občinske uprave.

Oddelek za družbene dejavnost

Oddelek izvaja različne upravne, strokovne, razvojne in administrativno-tehnične naloge v različnih družbenih področjih kot so predšolska vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo in zdravstvo, šport in mladinska politika ter kultura.

Prav tako usmerja delovanje negospodarskih javnih služb in drugih družbenih dejavnosti ter nudi strokovno podporo izvajalcem teh dejavnosti. Skrbi za izvrševanje proračuna za družbene dejavnosti in nadzoruje zakonito ter učinkovito porabo proračunskih sredstev.

Koordinira delo z državnimi organi, drugimi občinami, ožjimi deli občine in civilnodružbenimi ustanovami. Poleg tega opravlja različna dodatna dela in zadolžitve po nalogu župana in direktorja občinske uprave.