Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

  • DATUM OBJAVE 13. maj 2022

  • STATUS PROJEKTA: Projekti v izvajanju
  • PREDVIDEN ZAKLJUČEK: december 2023
  • VREDNOST PROJEKTA: 2.418.177,68 EUR z DDV

Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa« zajema ureditev/revitalizacijo Rafutskega parka v skupni površini 55.383,0 m2 z namenom preprečitve njegovega nadaljnjega pospešenega propadanja ter tako ustrezno sanirati in ohraniti naravno vrednoto državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter kulturni spomenik lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917), vezano na površine Rafutskega parka in parkovne elemente v njem.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (https://www.eu-skladi.si/)

Viri financiranja:

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):

1.107.200,00 EUR

Proračun Republike Slovenije:

276.800,00 EUR

Mestna občina Nova Gorica:

1.034.177,68 EUR

 

Prispevek projekta k doseganju kazalnikov rezultata in učinka OP EKP 2014-2020.

ID

Kazalnik

Vrsta kazalnika

Merska enota

Ciljna vrednost

2023

Prednostna os 6, prednostna naložba 6.3, specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih

6.9

Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo trajnostne urbane strategije

rezultata

ha

5,5383

CO 37

Število prebivalcev, ki živijo na območju s celostnimi strategijami za urbani razvoj

učinka

osebe

31.845

CO 38

Odprti prostor, ustvarjan ali saniran na urbanih območjih

učinka

m2

55.383

Izvedba projekta bo pripomogla k doseganju kazalnikov učinka in rezultata Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, specifičnega cilja 1 »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih«.

 

Osnovni namen investicijskega projekta je revitalizacija degradiranega urbanega okolja MO Nova Gorica z obnovo oziroma ureditvijo Rafutskega parka, ki predstavlja naravno vrednoto ter edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediščino. S tem se bo zagotovilo ohranitev naravne vrednote državnega pomena ter kulturnega spomenika lokalnega pomena. Izvedba projekta bo posledično zagotovila tudi kakovostno bivanjsko okolje, ki bo privlačno za bivanje prebivalcev vseh generacij, ter bo vplivala na dolgoročni razvoj urbanega območja Nove Gorice. S tem se bo izboljšalo bivanjske pogoje vseh prebivalcev ter prispevalo k povečanju privlačnosti mestnega okolja kot bivanjskega in delovnega okolja. Izvedba projekta bo pospešila skladen kulturni, družbeni, socialni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. Z ureditvijo oziroma obnovo Rafutskega parka se bo prispevalo tudi k reševanju tako fizične in funkcionalne degradacije ter tudi k reševanju socialne degradacije območja.

 

Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju urediti/revitalizirati degradirane površine Rafutskega parka v skupni površini 55.383,0 m2 z namenom preprečitve njegovega nadaljnjega pospešenega propadanja ter tako ustrezno sanirati in ohraniti naravno vrednosti državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter kulturni spomenik lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917).

 

MO Nova Gorica se je odločila pristopiti k revitalizaciji Rafutskega parka. V okviru projekta se bo zagotovilo ustrezno dostopnost parka, obnovilo sam park in uredilo komunalno, prometno in ostalo infrastrukturo na območju ter tako preprečilo njegovo nadaljnje pospešeno propadanje. Revitalizacija nekoč zasebnega vrta v »javni vrt« bo ob historični in kulturni funkciji zadostila tudi sodobnim potrebam javnih površin. Enotna sanacija celotnega Rafutskega parka bo zajemala tudi sociološki vidik: občutek varnosti na sprehodu po parku ter opredelitev tipa vzpostavljene poti, s čimer se bo pripomoglo tudi k socialni revitalizaciji območja. Obiskovalec si bo dovršen doživljajski preplet kulturne in naravne dediščini ogledal peš. Iz vstopnega/vhodnega objekta se bo obiskovalec sprehajal po krožni poti s povprečnim časom obhoda 30 minut brez daljših postankov (odvisen od časa zadrževanja ob predstavljenih drevesnih vrstah in na počivališčih). V obratni smeri urnega kazalca se bo obiskovalec gibal med neoislamskimi vrtno-arhitekturnimi elementi in se po serpentinasti makadamski poti (ali stopniščih) povzpel do Laščakove vile na pobočju griča ter se nato zvezno spuščal mimo ruševine vile Palm ponovno do vhodne točke.