Projekti v izvajanju

Gradnja brvi čez Sočo - Projekt "Čezmejni park Isonzo–Soča" Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Povzetek projekta:

Brv povezuje levi in desni breg Soče tik ob kajak centru z visečim mostom (pašarelo) in se navezuje na obstoječo kolesarsko stezo Solkan–Plave.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: julij 2021

Vrednost projekta: 1.400.000€

Delež sofinanciranja: 1.400.000€ (EZTS GO)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Mestna občina Nova Gorica je skupaj z občinama Gorica in Šempeter-Vrtojba ustanovila Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje in pridobila 10 mio EU sredstev za različne aktivnosti. Del teh sredstev bo namenjen izgradnji kolesarske steze in brvi čez Sočo.

S tem projektom se bomo navezali na obstoječo državno kolesarsko stezo Solkan-Plave ter s tem logično in smiselno zaokrožili kolesarsko omrežje v goriški regiji. Za brv čez Sočo smo pridobili gradbeno dovoljenje in izdelali PZI dokumentacijo za kolesarski odsek do državne kolesarske steze Solkan-Plave.

 

brvbrv čez sočo

 

 

 

 

 

 

 

interreg_ITALIA-SLOVENIJA-01gect-logo


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino