Projekti v izvajanju

Grad Rihemberk, središče trajnostnega turizma GO

Povzetek projekta:

Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča trajnostnega turizma Goriške - z ureditvami za interpretacijo in vključevanje kulturne in naravne dediščine gradu in širšega območja.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 31.12.2020

Vrednost projekta: 61.320,71 EUR

Delež sofinanciranja: 44.270,71 EUR (sredstva ESRR)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Izzivi so v spodbujanju trajnostnega kulturnega turizma, še predvsem je dodana vrednost na področju kulturne in naravne dediščine, ki jo lahko ponudi proces oživljanja gradu Rihemberk kot spomenika nacionalnega pomena. Operacija prinaša dodano vrednost pri vsebinah, ki spominjajo vse generacije na pomen ohranjanja kulturne in naravne dediščine. Gre za nadgradnjo turistične ponudbe, ki je trajnostno naravnana in bo dolgoročno omogočala goriškemu prostoru večje prihodke zaradi večjega obiska obiskovalcev in turistov (novi turistični produkti za ciljne skupine). S tem bo lokalno prebivalstvo upravičenih naselij obogateno za nov trajnostni turistični produkt. Glavni cilj je vzpostaviti grad Rihemberk kot široko prepoznano in izrazito povezovalno središče kulturnega in naravoslovnega turizma,  s poudarkom na  dediščinskem in trajnostnem turizmu. S tem bodo pridobila tudi ostala vključena urbana naselja, saj se bodo promocijske aktivnosti naslanjale na celovito območje (Šempeter, Bukovica, Dobrovo, Miren), ki se ponaša z dvorci, vilami ali drugo kulturno dediščino. Učinki operacije so postaviti grad Rihemberk kot izhodiščno lokacijo za uporabo kulturne in naravne dediščine širšega prostora. Ciljne skupine so splošna odrasla populacija, družine z otroci, organizirane skupine učencev in dijakov, individualni odrasli obiskovalci, rekreativci, skupine s posebnimi potrebami (zaradi prilagojene ponudbe). Inovativnost je v uporabi inovativnih orodij za predstavljanje naravne in kulturne dediščine (8 interpretacijskih točk). Okolje bo z izvedbo operacije bolj privlačno, saj bo urejeno na turistu inovativen način (tematske poti). Promovira se tudi večja uporaba koles in pohodništva, kar prispeva k trajnostni mobilnosti.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vodilni Partner: Mestna občina Nova Gorica

Parnterji: 

Občina Renče-Vogrsko

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda

VIDEO PRO d.o.o.

VDC Nova Gorica

Kulturno prosvetno društvo Franc Zgonik Branik

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_sloganLAS_v_objemu_sonca_logo_okt_018-03


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino