Projekti v izvajanju

Grad Rihemberk, središče trajnostnega turizma GO

Povzetek projekta:

Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča trajnostnega turizma Goriške - z ureditvami za interpretacijo in vključevanje kulturne in naravne dediščine gradu in širšega območja.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: 31.12.2020

Vrednost projekta: 61.320,71 EUR

Delež sofinanciranja: 44.270,71 EUR (sredstva ESRR)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

Glavni cilj projekta je vzpostaviti grad Rihemberk kot široko prepoznano in izrazito povezovalno središče kulturnega in naravoslovnega turizma,  s poudarkom na  dediščinskem in trajnostnem turizmu. S tem bodo pridobila tudi ostala vključena urbana naselja, saj se bodo promocijske aktivnosti naslanjale na celovito območje (Šempeter, Bukovica, Dobrovo, Miren), ki se ponaša z dvorci, vilami ali drugo kulturno in naravno dediščino. 

Projekt je namenjen spodbujanju in razvijanju trajnostnega turizma z vključevanjem kulturne in naravne dediščine. Gre za nadgradnjo turistične ponudbe, ki bo dolgoročno omogočala goriškemu prostoru večje prihodke zaradi večjega obiska domačih obiskovalcev in turistov od drugod (novi turistični produkti za ciljne skupine).

Učinki projekta so postaviti grad Rihemberk kot izhodiščno lokacijo za uporabo kulturne in naravne dediščine širšega prostora. 

Ciljne skupine so splošna odrasla populacija, družine z otroci, organizirane skupine učencev in dijakov, individualni odrasli obiskovalci, rekreativci, skupine s posebnimi potrebami (zaradi prilagojene ponudbe). 

Inovativnost je v uporabi inovativnih orodij za predstavljanje naravne in kulturne dediščine.

Okolje bo z izvedbo projekta bolj privlačno, saj bo urejeno na turistu inovativen način (tematske poti). Promovira se tudi večja uporaba koles in pohodništva, kar prispeva k trajnostni mobilnosti.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vodilni Partner: Mestna občina Nova Gorica

Vodja projekta: Nataša Kolenc

Partnerji: 

Občina Renče-Vogrsko

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda

VIDEO PRO d.o.o.

VDC Nova Gorica

Kulturno prosvetno društvo Franc Zgonik Branik

Projekt LAS DediCenter Rihemberk, nove vsebine za obiskovalce gradu. Foto: Klub Zagon

thumbnail_Rihemberk_Grajsko popoldne 12 9 2020_fKlubZagon_08

Rezultati projekta:

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan

LAS_v_objemu_sonca_logo_okt_018-03


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino