URBACT III Cvetoče ulice (Thriving streets)

Projekt naslavlja tematiko trajnostne mobilnosti na mikro nivoju mesta oz. ulice, kjer je v ospredju predvsem ekonomsko- gospodarski in socialni vidik trajnostne mobilnosti z razliko od večine projektov trajnostne mobilnosti, ki se osredotočajo predvsem na zdravstveni in okoljski vidik. S pomočjo projekta se želi predvsem razumeti in oblikovati ukrepe, ki bi prebivalcem in lastnikom poslovnih prostorov vzdolž ulic, kjer se predvideva sprememba prometnega režima omogočali boljše poslovne in bivanjske pogoje.

Trajnostna mobilnost je stičišče različnih mestnih politik: Cvetoče ulice pa povezujejo mobilnost z ekonomsko blaginjo, dostopnostjo, socialno vključenostjo, participacijo in zdravjem vse z namenom spodbuajanja k večjim prilagoditvam in privlačnosti v samih mestih

Urbactove mreže za načrtovanje spodbud izboljšujejo trajnostne lokalne politike z integriranim akcijskim načrtovanjem in organiziranim postopkom izmenjave in učenja med mesti po Evropi.

 

 

 


Nazaj na projekt