Župan

Župan Matej ArčonMATEJ ARČON

Rodil se je leta 1972 v Šempetru pri Gorici, mami Solkanki in očetu Vrtojbencu. Starša sta mu vseskozi stala ob strani in podpirala njegove odločitve.

Po poklicu je elektrotehnik, a je bil že od mladih let aktiven na področju športa, aktivno se je ukvarjal z rokometom, kasneje je bil v vodstvu novogoriškega Rokometnega kluba in v predsedstvu Rokometne zveze Slovenije. Osem let je bil tudi predsednik novogoriške Športne zveze. 

V študentskih letih je bil predsednik Kluba goriških študentov. S politiko se poklicno aktivno ukvarja že od leta 1997. Med leti 1998 in 2010 je bil član Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, med letoma 2004 in 2006 podžupan, zadolžen za družbene dejavnosti, od februarja 2009 do oktobra 2010 je opravljal funkcijo poklicnega podžupana. V mandatu od 2007 do 2012 je bil član Državnega sveta Republike Slovenije, kjer je zastopal lokalne interese Goriške. 

Leta 2010 je postal župan Mestne občine Nova Gorica, ponovno je bil za župana izvoljen jeseni 2014.

V življenju ceni majhne in preproste stvari. Družina mu ogromno pomeni. Rad ima prijatelje in druženja, čeprav so ta zaradi številnih obveznosti v zadnjih letih postala redkejša. Prosti čas preživlja v naravi, z družino se odpravi na kak bližnji hrib ali nabira novih moči s tekom. Rad obiskuje gledališke predstave, koncerte in ostale kulturne dogodke, skrbi prežene tudi z dobro knjigo, pa čeprav je včasih to le pravljica za lahko noč, ki jo prebere sinovoma. Ali še posebej takrat. 

Ljudje ga poznajo kot odprtega človeka, ki zna poslušati, zmore povezovati in predvsem realizirati dobre ideje. Nalezljiva sta njegov optimizem in vztrajnost.

Sam zase pravi: » Rad imam ljudi, ki tukaj živijo. Trudim se hoditi po pravi poti in delati dobro. Skozi življenje me vodi misel, da najboljših in najlepših reči na svetu ne moremo niti videti, niti se jih dotakniti, čutiti jih moramo s srcem. Tako živim in tako tudi delam.«Elektronski naslov: