Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

9. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 2. oktobra 2003

DATUM OBJAVE 29. september 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002
Datum : 23. 9. 2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 2. oktobra 2003 ob 14. uri
v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 7. seje mestnega sveta, ki je bila 19. 6. 2003
Potrditev zapisnika 8. seje mestnega sveta, ki je bila 17. 7. 2003

2. Poročilo o izvršenih sklepih 7. seje mestnega sveta z dne 19. 6. 2003 in 8. seje mestnega sveta z dne 17. 7. 2003
9_seja_točka_2

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
9_seja_točka_3

4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)
9_seja_točka_4

5. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (hitri postopek)
9_seja_točka_5
9_seja_točka_5_1
9_seja_točka_5_2
9_seja_točka_5_3
9_seja_točka_5_4

6. Predlog sklepa o podaji pobude Državnemu zboru RS za sprejem zakona o zagotavljanju pravic delavcem, ki se jim zaradi vstopa Slovenije v EU zmanjšujejo pravice iz delovnega razmerja (hitri postopek)
9_seja_točka_6

7. Predlog sklepa o potrditvi strokovnega stališča oddelka za okolje in prostor do pripomb in predlogov k osnutku LN za dostopno na centralno odlagališče odpadkov, podanih na javnih obravnavah ter v času javne razgrnitve (hitri postopek)
9_seja_točka_7

8. Predlog programa priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva – podaljšek (hitri postopek)
9_seja_točka_8

9. Predlog programa priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Meblo – vzhod (hitri postopek)
9_seja_točka_910. Predlog programa priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Damber III (hitri postopek)
9_seja_točka_10

11. Predlog sklepa v zvezi z nadaljnjim razvojem visokega šolstva na Goriškem (hitri postopek)
9_seja_točka_11

12. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (prva obravnava)
9_seja_točka_12

13. Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvajanju varstva starejših oseb v Mestni občini Nova Gorica (hitri postopek)
9_seja_točka_13

14. Predlog sklepa o oddaji v brezplačno uporabo za dobo petih let nezasedeno polovico objekta vrtec Ciciban Slovenskemu združenju za duševno zdravje (hitri postopek)
9_seja_točka_14

15. Predlog odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Nova Gorica (druga obravnava)
9_seja_točka_15

16. Predlog odloka o ukinitvi javnega dobra parc. št. 845/8 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)
9_seja_točka_16

17. Predlog sklepa o odkupu zemljišča parc. št. 178/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)
9_seja_točka_17

18. Predlog sklepa o sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta Osnovna šola in telovadnica Prvačina (hitri postopek)
9_seja_točka_18

19. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo šolskega objekta in telovadnice v Prvačini (hitri postopek)
9_seja_točka_19

20. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov


ŽUPAN
Mirko Brulc
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti