Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Osnovna šola Kozara

DATUM OBJAVE 19. februar 2024
VIR Mestna občina Nova Gorica

Osnovna šola Kozara Nova Gorica je ustanovljena za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Zavod v okviru javne službe izvaja prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja in prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami. 

V okviru službe za izvajanje dodatne strokovne pomoči organiziramo in izvajamo dodatno strokovno pomoč na naši šoli in drugih vzgojno - izobraževalnih zavodih na širšem Goriškem območju, pa tudi na Ajdovskem, Vipavskem in Sežanskem. Strokovne delavke OŠ Kozara Nova Gorica v okviru službe za izvajanje dodatne strokovne pomoči izvajajo dodatno strokovno pomoč na 13 osnovnih šolah s podružnicami, v treh samostojnih vrtcih in 5 vrtcih pri osnovnih šolah.  Pri svojem delu nudijo pomoč in podporo okoli 400 učencem in otrokom v osnovnih šolah in vrtcih, njihovim staršem in strokovnim delavcem, ki delajo z njimi. 

V letu 2024 obeležujemo 30 let od začetka organizirane pomoči za učence s posebnimi potrebami na Goriškem, ki se šolajo v rednih programih osnovne šole. Iz skromnih začetkov, ko je ena specialna in rehabilitacijska pedagoginja nudila pomoč učencem s posebnimi potrebami na dveh šolah, se je v teh letih razvila služba za izvajanje dodatne strokovne pomoči, v kateri deluje 30 strokovnih delavk.  V službi delujejo strokovne delavke iz različnih strokovnih področij.

Dodatna strokovna pomoč je namenjena predšolskim otrokom ter učenkam in učencem, ki imajo odločbo o usmeritvi in so v rednem vrtcu ali šoli vključeni v Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami z namenom odpravljanja, korekcije in kompenzacije otrokovih ovir oziroma motenj ter osvajanja tehnik, strategij, veščin in načinov za premagovanje primanjkljajev. PP zajemajo širok spekter otrok: slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, govorno jezikovne motnje, primanjkljaje na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni, čustveno vedenjske motnje, motnjami avtističnega spektra. Z Odločbo o usmeritvi otrok pridobi pravico do največ petih ur pomoči. Praviloma se izvaja v času rednega pouka, individualno ali v skupini izven razreda ali v razredu. Vrsta strokovne pomoči je določena z odločbo o usmeritvi. Izvajalci DSP so specialni pedagog, psiholog, pedagog, socialni pedagog, logoped, surdopedagog ter inkluzivni pedagog. Poleg DSP lahko učencem nudijo pomoč tudi učitelji v okviru individualne učne pomoči.

Izvajalci DSP opravljajo številne naloge. V prvi vrsti izvajajo DSP po odločbi o usmeritvi za posameznega otroka, koordinirajo in vodijo postopek usmerjanja, pripravijo individualiziran program, pomagajo učiteljem pri prepoznavanju in odkrivanju otrok, ki potrebujejo različne oblike pomoči, sodelujejo s strokovnimi delavci šole in jim svetujejo pri izbiri ustreznih oblik pomoči in prilagoditev za učenca. Sodelujejo tudi s šolsko svetovalno službo, s starši in z zunanjimi institucijami kot so CSD, CDZOM, Zavodom za šolstvo… Poleg tega ponujajo predavanja, delavnice, seminarje za starše in strokovne delavce, ki jih izvedejo na posameznih šolah.

Pri svojem delu potrebujejo široko strokovno znanje, ki ga zagotavljajo s kontinuiranim strokovnim izobraževanjem, in številne prilagojene učne pripomočke, česar z lastnimi sredstvi ne moremo zagotoviti v takšnem obsegu, kot se izkazujejo potrebe. V okviru praznovanja 30 letnice organizirane podpore učencem s posebnimi potrebami pripravljamo različne dogodke za strokovno in zainteresirano javnost in zbiramo sredstva za strokovni razvoj področja. Z dogodki želimo povečati prepoznavnost službe za izvajanje DSP  in njenega pomena za otroke s posebnimi potrebami ter strokovne delavce, ki z njimi delajo. Število otrok s posebnimi potrebami narašča, število usposobljenih delavcev za delo z njimi pa pogosto ne sledi temu trendu. Zaradi tega želimo pri mladih povečati prepoznavnost poklicev, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in jih navdušiti za usmeritev v te poklice.

Ob dnevu šole, 20. marca, organiziramo predstavitev Službe za izvajanje dodatne strokovne pomoči in ogled matične šole za zaposlene na Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Zavodu RS za šolstvo, OE Nova Gorica, predstavnike Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora ter svetovalne delavce šol, na katerih delujemo. V kasnejših mesecih pa načrtujemo tudi druge dogodke, s katerimi bi Službo predstavili širši javnosti.

Vir: OŠ Kozara