Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

14. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 31. januarja 2008, ob 14. uri.

DATUM OBJAVE 24. januar 2008
VIR Mestna občina Nova Gorica

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 31. januarja 2008, ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 13. seje mestnega sveta, ki je bila 18. decembra 2007

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
14. seja točka 2

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 13. seje mestnega sveta z dne 18. december 2007
14. seja točka 4

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Predlog sklepa o imenovanju profesionalne podžupanje MONG
14. seja točka 5
14. seja točka 5-1
14. seja točka 5-2
14. seja točka 5-3
14. seja točka 5-3-1
14. seja točka 5/4
14. seja točka 5/5

6. Predlog sklepa v zvezi z Naturo 2000
14. seja točka 6


7. Predlog odloka o spremembah odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)
14. seja toćka 7
14. seja toćka 7/1
14. seja toćka 7/2

Predlog odloka o odlaganju in zbiranju odpadkov v MONG – uradno prečiščeno besedilo (prva obravnava)

8. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v MONG (prva obravnava)
14. seja točka 8
14. seja točka 8/1
14. seja točka 8/29. Predlog odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)
14. seja točka 9

10. Predlog odloka o priznanjih MONG (prva obravnava)
14. seja točka 10

11. Predlog programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2008
14. seja točka 11

12. Predlog pravilnika o sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja v MONG
14. seja točka 12

13. Predlog letnega programa športa v MONG za leto 2008
14. seja točka 13

14. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka OPPN Kompleks igralnice in Hotela park v Novi Gorici
14. seja točka 14


15. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka OPPN Rožna Dolina III
14. seja točka 15

16. Predlog sklepa o potrditvi osnutka pisma o nameri o vzpostavitvi regijskega sistema gospodarjenja z odpadki
14. seja točka 16/1

16.A Predlog sklepa o pooblastitvi župana, da odloča o pridobitvi nepremičnin v primeru uresničevanja predkupne pravice
14. seja točka 16/a17. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 630/9 k.o. Nova Gorica
14. seja točka 17
14. seja točka 17/118. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 1159, 1170 in 3379 k.o. Solkan
14. seja točka 18
14. seja točka 18/119. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 1242/5 k.o. Ravnica
14. seja točka 19
14. seja točka 19/1

14. seja točka 19/2

20. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 2514/1 k.o. Banjšice
14. seja točka 20
14. seja točka 20/1


21. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. *517 k.o. Šmihel
14. seja točka 21
14. seja točka 21/1


22. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – menjava nepremičnin parc. št. 432/114 k.o. Stara Gora za parc. št. 289/2 k.o. Rožna Dolina
14. seja točka 22
14. seja točka 22/123. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 883/6 in 878/3 k.o. Šempas.
14. seja točka 23
14. seja točka 23/1
Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350-115.
Mirko Brulc
ŽUPAN
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti