Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

24. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. januarja 2012 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 18. januar 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-17/2012
Nova Gorica,  14. januarja 2013

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 24. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 24. januarja 2013, ob 14. uri, v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. izredne seje mestnega sveta, ki je bila dne 4. decembra 2012 in  23. seje mestnega sveta z dne 13. decembra 2012

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Vodovodi in kanalizacija d.d., zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Vodovodi in kanalizacija d,d,, obvestilo vsem uporabnikom na območju KS Banjšice

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 6. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 4. decembra 2012 in 23. seje mestnega sveta, ki je bila dne 13. decembra 2012

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice Ljudske univerze  Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o podaji nepreklicnega odstopa s funkcije člana sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestne članice in obrazložitev

5a Predlog Sklepa o razrešitvi predsednice statutarno-pravne komisije (predlagatelj svetnik Miran Müllner)

Sklep o razrešitvi mestne svetnice Patricije Šulin z mesta članice in predsednice Statutarno pravne komisije mestnega sveta MONG; predlog pripravil svetnik Miran Müllner

6. Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013

Sklep o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2013 ter obrazložitev

7. Predlog Sklepa o podaji negativnega mnenja družbi ALEIA IACTA d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti

Sklep o podaji negativnega mnenja družbi ALEIA IACTA d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti ter obrazložitev

8. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cene programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o določitvi cene programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica

9. Predlog Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2013

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013 ter obrazložitev

10. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalida v MONG za leto 2012, januar 2013

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalida v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalida v Mestni občini Nova Gorica v letu 2012

Priloge k poročilu

11. Predlog Sklepa o podaji soglasja Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica za nakup poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2 v Novi Gorici

Sklep o podaji soglasja zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica za nakup poslovnih prostorov na Ulici Gradnikove brigade 2 v Novi Gorici ter obrazložitev

DIIP za nakup poslovnih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Novi Gorici

Izvedeniško mnenje

Vrednotenje nepremičnine


12. Predlog Odloka o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah obsega

Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah

13. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc.št. 1049/2 k.o. Trnovo

Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2013 – prodaja parc.št. 1049/2 k.o. Trnovo ter obrazložitev

Cenitev stavbnega zemljišča

Geografski prikaz zemljišča


Matej Arčon
ŽUPAN 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti