Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

32. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21.11.2013 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 14. november 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-17/2013-4
Nova Gorica,  12. novembra 2013


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 21. novembra 2013 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika 31. seje mestnega sveta, ki je bila 17. oktobra 2013

2.Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga 1 - Zapisnik zbora lastnikov večstanovanske stavbe Gortanova ulica 6, Nova Gorica

Priloga 2 - Poročilo o delu upravnika za leto 2012

Priloga 3 - Letno poročilo o porabi in stroških goriva za pripravo tople vode in za ogrevanje posameznih delov stavbe za kurilno sezono 2012/2013

Priloga 4 - Zapisnik zbora lastnikov večstanovanske stavbe Gortanova ulica 6, Nova Gorica


Manjkajoči odgovori

Priloga 5 - Izpiski iz zemljiške knjige 1 - 12 

Dodatni odgovori

3.Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.Poročilo o izvršenih sklepih 31. seje mestnega sveta, ki je bila 17. oktobra 2013

Poročilo

5.Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju  predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o razrešitvi predstavnika Mestne občine Nova Gorica ter sklep on imenovanju nadomestnega predstavnika v svet zavoda Osnovna šola Čepovan ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica  ter obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev


6.Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2014 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 in obrazložitev

Obrazložitev proračuna

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – I splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 – II posebni del

Načrt razvojnih programov 2014 – 2017

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2014

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014


7.Predlog Odloka o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in na drugih področjih v MONG (prva obravnava – predlagateljica svetnica Patricija Šulin)

Odlok o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in na drugih področjih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


8.Predlog Sklepa o seznanitvi z osnutkom dokumenta EZTS GO –     Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014-2020

Sklep o seznanitvi z osnutkom dokumenta EZTS GO – Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014 – 2020 ter obrazložitev

Povzetek ciljev, ukrepov in projektnih predlogov za prihodnje evropsko programsko obdobje ter oblikovanje strateškega načrta 


9.Predlog Sklepa o podaji soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev


10.Predlog Odloka o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica


11.Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2012 ter poročilom o izvedenih investicijah in planom investicij v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter čistilne naprave v MONG

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2012 ter poročilom o izvedenih investicijah in planom investicij v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter čistilne naprave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2012

Poročilo realizacije in plan investicij v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter čistilne naprave


12.Predlog Sklepa v zvezi z daljinskim ogrevanjem v Novi Gorici

Sklep v zvezi z daljinskim ogrevanjem v Novi Gorici ter obrazložitev

Poročilo o analizi vsebine letnega poročila JP KENOG


13.Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan, št. 031-2/2010 z dne 27. maja 2010 ter obrazložitev

 
14.Predlog Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup – prva obravnava

Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup ter obrazložitev


15.Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Lavričeva

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva ter obrazložitev

Grafična priloga 1

Grafična priloga 2

Grafična priloga 3 – gradbena situacija


16.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice ter obrazložitev

Geografski prikaz parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice


17.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MONG (prva obravnava).

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica – besedilni del

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica – obrazložitev za mestni svet

 

Matej Arčon
ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti