Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

5. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 5. marca 2015, ob 14. uri

DATUM OBJAVE 27. februar 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-13/2015-6
Nova Gorica, 26. februar 2015

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo
v ČETRTEK, 5. marca 2015 ob 14. uri, v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 5. februarja 2015 in nadaljevanja 4. seje mestnega sveta, ki je bila 10. februarja 2015

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v MONG

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Letni plan aktivnosti po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta in njihovi učinki za leto 2015 (9., 10. in 11. alineja 3. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, Ur. list RS št. 74/2009, 3/11 in 17/14)

Letno poročilo o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2014 (9., 10. in 11. alineja  3. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, Ur. list RS št. 74/2009, 3/11 in 17/14)

6. Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov

Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov ter obrazložitev

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

8. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2015

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2015 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2015

9. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev ter obrazložitev

Izračun cene programa predšolske vzgoje


10. Predlog Odloka o OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu (prva obravnava)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu in obrazložitev

Priloge

11. Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest

Sklep o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest ter obrazložitev

Priloga A - Preglednica letnih programov GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter letnih programov vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica po koncesijah za leto 2015

Priloga B1 – letni program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju mestna Nova gorica za leto 2015 – koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica

Priloga B2 – letni program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju naselij Solkan, Rožna Dolina, Kromberk in Pristava za leto 2015 – koncesionar Želva d.o.o. d.d.

Priloga B3 – letni program izvajanja GJS vzdrževanje občinskih javnih cest za območje mestna Nova Gorica in naselij Solkan, Rožna Dolina, Kromberk in Pristava v letu 2015 

Priloga B4 – letni program izvajanja GJS vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova Gorica, Solkan, Rožna Dolina, Kromberk in Pristava v letu 2015 – koncesionar CPG d.d.

12. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi št. 478-75/2011-10 za desetletno obdobje za nepremičnine v k.o. Prvačina

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi št. 478-75/2011-10 za desetletno obdobje za nepremičnine v k.o. Prvačina ter obrazložitev

13. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra - parc. št. 1139/2 k.o. Nova Gorica.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra - parc. št. 1139/2 k.o. Nova Gorica in obrazložitev

Geografski prikaz parcele parc. št. 1139/2 k.o. Nova Gorica.

Matej Arčon

ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti