Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

18. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. septembra 2016 ob 14.00 uri

DATUM OBJAVE 22. september 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-19/2016-13
Nova Gorica, 21. september 2016  

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 18. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 29. septembra 2016, ob 14.00 uri, v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 17. seje mestnega sveta, ki je bila 20. julija 2016

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in obrazložitev

Sklep o razrešitvi predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica ter obrazložitev

6. Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa MONG za leto 2015 in nad izpolnjevanjem predlogov in priporočil Nadzornega odbora MONG iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014

Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in nad izpolnjevanjem predlogov in priporočil Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica iz nadzora nad Zaključnim računom Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Priporočilo Nadzornega odbora MONG

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG d.o.o., Nova Gorica za leto 2015

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG d.o.o., Nova Gorica za leto 2015 ter obrazložitev
 

Letno poročilo Javnega podjetja Komunalna Energetika Nova Gorica d.o.o. za leto 2015, marec 2016

8. Predlog Sklepa v zvezi z gojenjem gensko spremenjenih organizmov (predlagateljica svetnica Ana Jug)

Sklep v zvezi z gojenjem gensko spremenjenih organizmov ter obrazložitev

9. Predlog Sklepa o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

10. Predlog Sklepa o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture za objekt Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica (prostori kustodiata in uprave)

Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture za objekt Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica (prostori kustodiata in uprave) ter obrazložitev

11. Predlog Sklepa o seznanitvi z namero o pričetku postopka za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za vzpostavitev Humanitarnega centra Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z namero o pričetku postopka za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za vzpostavitev Humanitarnega centra Nova Gorica ter obrazložitev

12. Predlog Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju MONG (prva obravnava)

Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju MONG ter obrazložitev

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju MONG

13. Predlog Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG (prva obravnava)

Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG ter obrazložitev

Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode

14. Predlog Sklepa o seznanitvi z namero o pričetku postopka za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za izgradnjo objekta Družabno središče na Banjšicah

Sklep o seznanitvi z namero o pričetku postopka za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za izgradnjo objekta Družabno središče na Banjšicah ter obrazložitev

Grafična priloga

15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2949/14 k. o. Bate

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2949/14 k. o. Bate ter obrazložitev

Grafična priloga parc. št. 2949/14 k. o. Bate

16. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7995/2 k. o. Dornberk.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7995/2 k. o. Dornberk ter obrazložitev

Grafična priloga parc. št. 7995/2 k. o. Dornberk

 

Matej Arčon
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti