Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

16. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v sredo, 24. junija 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 10. junij 2020
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110-2/2020-3          
Nova Gorica, 10. junij 2020    

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v SREDO, 24. junija 2020 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 28. maja 2020 

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. ter obrazložitev

Sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice Sveta zavoda Osnovna šola Šempas in sklep o imenovanju nadomestne članice ter obrazložitev

Sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice Sveta zavoda Doma upokojencev Gradišče in sklep o imenovanju nadomestne članice ter obrazložitev

Sklep o imenovanju v strokovno komisijo za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o razrešitvi s funkcije članice skupščine EZTS »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« / »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2020

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2020 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019, Nova Gorica, februar 2020

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020, Nova Gorica, marec 2020

Sklep št. 014-6/2019-20 z dne 19. 5. 2020 in poročilo z dne 19. 5. 2020 Nadzornega sveta o stališču do Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 in Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za leto 2019

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Letno  poročilo o delu RRA SEVERNE PRIMORSKE d. o .o. Nova Gorica za leto 2019

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d. o. o. v letu 2019

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d. o. o. v letu 2019 ter obrazložitev

Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka v letu 2019, z datumom marec 2020

9.    Predlog Sklepa o potrditvi Stanovanjskega programa Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2020 – 2023

Sklep o potrditvi Stanovanjskega programa Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2020 – 2023 ter obrazložitev

Stanovanjski program Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2020-23

10.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek) (predlagatelj svetnik Marko Tribušon)

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja o Pogojni sodni poravnavi med Mestno občino Nova Gorica in ostalimi udeleženci pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici v zadevi Eda center

Sklep o podaji soglasja o Pogojni sodni poravnavi med Mestno občino Nova Gorica in ostalimi udeleženci pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici v zadevi Eda center ter obrazložitev

12.    Seznanitev s postopkom 2. faze kandidature Nove Gorice za EPK 2025 in predstavitev spremenjenih aktivnosti kot posledice epidemije s koronavirusom

Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture 2025 – izvedene in načrtovane dejavnosti v letu 2020

13.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Posebni del

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Načrt razvojnih programov 2020 – 2023

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2020 – 2023

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2020 – rebalans 1

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2020 – rebalans 1

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem MONG za leto 2020 – rebalans 1 ter obrazložitev

14.    Občinski ukrepi za blaženje posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo kot tudi za občane Mestne občine Nova Gorica

Občinski ukrepi za blaženje posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo kot tudi za občane Mestne občine Nova Gorica

Javni sklad malega gospodarstva Goriške – Razpisi za gospodarstvo


15.    Predlog Sklepa o podaji soglasja RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za zadolževanje

Sklep o podaji soglasja RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za zadolževanje ter obrazložitev

16.     Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2020

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2020 ter obrazložitev

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 
 
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti