4. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 19.7.2004 ob 14. uri

Datum: 15.07.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 15. 7. 2004VABILONa podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002) sklicujem 4. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV PONDELJEK, 19. julija 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območja komunalne infrastrukture (druga obravnava)PredlogPredlog-obrazložitev

2. Razno.

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350-115.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam