18. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22. maja 2008, ob 14. uri. - 1. DEL

Datum: 15.05.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 14. maj 2008

V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 18. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 22. maja 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 16. seje mestnega sveta, ki je bila 20. marca 2008Potrditev zapisnika nadaljevanja 16. seje mestnega sveta, ki je bila 27. marca 2008Potrditev zapisnika 17. seje mestnega sveta, ki je bila 17. aprila 20082. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov18. seja točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 17. seje mestnega sveta z dne 18. aprila 200818. seja točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja18. seja točka 518. seja točka 5-16. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna MONG za leto 2007 (druga obravnava)18. seja točka 618. seja točka 6-118. seja točka 6-218. seja točka 6-318. seja točka 6-47. Predlog odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (prva obravnava)18. seja točka 78. Predlog odloka o opremljanju stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v MONG (druga obravnava)18. seja točka 818. seja točka 8-118. seja točka 8-218. seja točka 6-39. Predlog odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (druga obravnava)

Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (druga obravnava)18. seja točka 910. Predlog sklepa o potrditvi aneksa št. 4 k urbanistični pogodbi med MONG in Hypo leasingom18. seja točka 1018. seja točka 10-111. Ureditev lastniških razmerij na območju OPPN Rožna Dolina III18. seja točka 11

18. seja točka 11-112. Predlog odloka o OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče (prva obravnava)

18. seja točka 1218. seja točka 12-118. seja točka 12-218. seja točka 12-318. seja točka 12-418. seja točka 12-518. seja točka 12-618. seja točka 12-718. seja točka 12-818. seja točka 12-918. seja točka 12-1018. seja točka 12-1118. seja točka 12-1213. Predlog odloka o programu opremljanja za območje OPPN Damber III (prva obravnava)

18. seja točka 13

18. seja točka 13-1

18. seja točka 13-2

18. seja točka 13-314. Predlog odloka o OPPN Damber III (druga obravnava)

18. seja točka 14

18. seja točka 14-2

18. seja točka 14-3

18. seja točka 14-4

18. seja točka 14-5

18. seja točka 14-6

18. seja točka 14-7

18. seja točka 14-8

18. seja točka 14-9

18. seja točka 14-10


< Nazaj na seznam