10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. septembra 2011, ob 14.00 uri

Datum: 22.09.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-13/2010

Nova Gorica, 19. septembra 2011

V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 29. septembra 2011 ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. seje mestnega sveta, ki je bila 23. junija 2011

Potrditev zapisnika 9. seje mestnega sveta, ki je bila 14. julija 20112. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovoriPriloga 1Priloga 2

Priloga 2 1Priloga 33. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izdanih sklepih 9. seje mestnega sveta z dne 14. julija 2011 in 2. izredne seje z dne 22. avgusta 2011Poročilo o izdanih sklepih 9. seje mestnega sveta z dne 14. julija 2011 in 2. izredne seje z dne 22. avgusta 20115. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaSklep o ne soglašanju z imenovanjem direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev6. Predlog sklepa III o delitvi premoženja med MONG in Občino Renče-VogrskoSklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče Vogrsko ter obrazložitevSklep ISklep IISporazum o ureditvi razmerij, ki se nanašajo na obdobje skupnega poslovanja preko skupnega računa obeh občin v letu 20077. Predlog Statuta Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)Statut Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev8. Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in obrazložitev9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (druga obravnava)Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in obrazložitevOdlok o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica10. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v MONG (prva obravnava)Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG (hitri postopek)Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in obrazložitevOdlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo12. Predlog sklepa o podaji soglasja KS Solkan za prodajo poslovnega objekta, IX. korpusa 46, SolkanSklep o podaji soglasja KS Solkan za prodajo poslovnega objekta, IX. korpusa 46, Solkan, ter obrazložitev13. Predlog sklepa, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 121/2 in 1287/7 k.o. KromberkSklep, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 121/2 in 1287/7 k.o. Kromberk in obrazložitevGrafična priloga – parcela št. 121/2 k.o. KromberkGrafična priloga – parcela št. 1287/7 k.o. Kromberk14. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – pridobitev nepremičnin na območju QlandijeDopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – pridobitev nepremičnin na območju Qlandije in obrazložitev15. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – odtujitev nepremični na območju Qlandije, prodaja parc.št. 1346/2 k.o. Kromberk, prodaja poslovnega prostora na Cesti IX. korpusa 46 v Solkanu, prodaja parc. št. 1002/2 in 1002/5 k.o. KromberkDopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – odtujitev nepremični na območju Qlandije, prodaja parc.št. 1346/2 k.o. Kromberk, prodaja poslovnega prostora na Cesti IX. korpusa 46 v Solkanu ter obrazložitevCenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč – parcela št. 1346/2 k.o. KromberkGrafična priloga – parcela št. 1346/2 k.o. KromberkMatej Arčon

ŽUPAN


< Nazaj na seznam