Nadaljevanje 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 10.2.2015 ob 15. uri

Datum: 09.02.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
 

Številka: 900-9/2015-11
Nova Gorica, 6. februar 2015         

 

V A B I L O    

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem nadaljevanje 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo     

v TOREK, 10. februarja 2015 ob 15. uri
v veliki dvorani MONG.        

 

NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:   

11.    Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (druga obravnava) 


Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe in obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in obrazložitev

Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015


13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v MONG in obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG in obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2015 

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2015 in obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica  za leto 2015


17.    Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (prva obravnava)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

18.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-32 za obdobje pet let  

Sklep o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-32 za obdobje pet let  in obrazložitev

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1523/4 k.o. Prvačina 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1523/4 k.o. Prvačina in obrazložitev

Grafični prikaz

20.    Predlog Sklepa o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici. 

Sklep o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici in obrazložitev

Umeščanje kampusa Univerze v Novi Gorici na lokacijo ob Kornu
Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 
Matej Arčon
ŽUPAN
 

   


< Nazaj na seznam